Inn på tunet

Nyhet til gards!
Nå starter vi opp med gårds sfo, GFO, på nyåret, dersom vi får nok påmeldte. Dette er et tilbud for barn som går på 1. til 7. trinn og er åpent for elever som går på skole i Grimstad. Det er mulig å velge 1-4 dager i uken, mandag til torsdag. Barna må leveres på gården, men i fremtiden ønsker vi å kunne tilby skolebuss fra Holviga skole og hjem til gården. Til nå har foreldre vært flinke å samkjøre med hverandre og noen har snille besteforeldre som kan hjelpe.
På gården skal vi ha ulike aktiviteter med og uten dyra som bor på gården. Her har vi alpakka, kanin, hest og hjort. Omsorg, mestring og trivsel står høyt i fokus, og vi ønsker å gi kunnskap om hvor maten og klærne våre kommer fra.
Pris per måned er:
1 dag i uken koster 990,-
2 dager i uken koster 1950,-
3 dager i uken koster 2650,-
4 dager i uken koster 3400,-
Ta kontakt på:
midttjoregard@gmail.com om du har spørsmål eller ønsker å melde barnet ditt på.

Ulike tilbud på Midt-Tjore:
Vi ønsker å kunne tilby dagsenter for eldre med tidlig demens opptil flere dager i uken.
Språktrening, samt å kunne tilby plass for personer som sliter med psykisk helse. I tillegg har vi også mulighet for å ta imot barn fra 1. til 10.trinn.

Gode venner er som gatelys langs veien.
De gjør ikke avstanden kortere,
men de gjør det enklere å gå.
-ukjent-