Inn på tunet

Midt-Tjore gård er en godkjent Inn På Tunet-gård.
Målet vårt er å skape et godt fellesskap for store og små. Gjennom ulike gårdsaktiviteter ønsker vi å gi mennesker en følelse av mestring, trygghet og rom for utvikling.

Ulike tilbud på Midt-Tjore:
Vi ønsker å kunne tilby dagsenter for eldre med tidlig demens opptil flere dager i uken.
Språktrening, samt å kunne tilby plass for personer som sliter med psykisk helse. I tillegg har vi også mulighet for å ta imot barn fra 1. til 10.trinn.

Gode venner er som gatelys langs veien.
De gjør ikke avstanden kortere,
men de gjør det enklere å gå.
-ukjent-